Bộ môn Karatedo

Cơ cấu tổ chức - Chức năng nhiệm vụ

 I. Cơ cấu tổ chức:

          - Trưởng bộ môn:  Lê Văn Lộc
          - Huấn luyện viên:     - Nguyễn Hữu Toàn
                                                - Nguyễn Hoàng Minh
                                                - Trần Đức Lộc.
II. Chức năng, nhiệm vụ:

1. Xây dựng kế hoạch phát triển bộ môn.

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo và huấn luyện VĐV nghiệp dư, năng khiếu, đội tuyển ngắn hạn và dài hạn của bộ môn.

3. Tham mưu tuyển chọn và đào thải VĐV thể thao thành tích cao của bộ môn.

4. Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; phối hợp với các tổ chức khoa học, cơ sở sản xuất kinh doanh, gắn đào tạo, huấn luyện với nghiên cứu khoa học.

5. Quản lý huấn luyện viên, cán bộ, nhân viên, VĐV thuộc bộ môn mình theo phân cấp của Hiệu trưởng.

6. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo án huấn luyện. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp huấn luyện; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì dụng cụ và cơ sở tập luyện.

7. Xây dựng kế hoạch và tổ chức đánh giá nhu cầu đào tạo, thực hiện bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho huấn luyện viên và cán bộ nhân viên thuộc bộ môn.

8. Đề xuất thành lập đội tuyển đại diện cho Tỉnh để tham gia các giải Quốc gia, Quốc tế và khu vực.

9. Thực hiện báo cáo công tác tập huấn và thi đấu của bộ môn trước, sau các giải thi đấu.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Tin tức khác