Đảng

Chi Bộ Trường Trung Cấp Thể Dục Thể Thao Huế

CHI ỦY NHÀ TRƯỜNG

01. Bí thư Chi bộ:

      Th.s Hồ Đắc Quang - Hiệu Trưởng. 

02. Phó Bí thư Chi bộ:

      Th.s Hà Xuân Bình - Phó Hiệu Trưởng.

03. Chi Ủy viên:

      Th.s Đỗ Văn Vịnh - Trưởng Bộ môn Điền kinh.