Ban Giám Hiệu

Ban Giám Hiệu Trường Trung cấp Thể dục thể thao Huế

 Ban Giám Hiệu nhà trường:

1. Th.s Hồ Đắc Quang - Hiệu Trưởng - ĐT: 0903596250

2. Th.s Hà Xuân Bình - Phó Hiệu Trưởng - ĐT: 0914193333

3. Th.s Nguyễn Thuận Hóa - Phó Hiệu Trưởng - ĐT: 0914051365

Tin tức khác