Đảng

Lễ kết nạp đảng viên mới

Chiều ngày 13/05/2015, Chi bộ trường trung cấp Thể dục Thể thao Huế thuộc Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành tổ chức lế kết nạp đảng viên mới cho một quần chúng giáo viên ưu tú đang công tác tại bộ môn Lý luận của trường. Lễ kết nạp diễn ra trong không khí trang nghiêm và theo đúng các trình tự, thủ tục được quy định.

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân đảng viên nói riêng. Với ý nghĩa đó, được sự giúp đỡ của chi bộ trường trung cấp Thể dục Thể thao Huế và sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân, đồng chí Hoàng Thành Chung - Giáo viên bộ môn Lý luận, đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam chiều ngày 13/05/2015 vừa qua.

     

Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục kết nạp đảng viên mới với sự có mặt của đồng chí Hồ Đắc Quang - Bí thư Chi bộ trường trung cấp Thể dục thể thao Huế, 15 đảng viên trong chi bộ và các quần chúng ưu tú trong nhà trường. Tại buổi Lễ, thay mặt Cấp ủy, đồng chí Hồ Đắc Quang - Bí thư Chi bộ đã trao Quyết định kết nạp, căn dặn đảng viên mới tích cực rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức Cách mạng, thực hiện đúng trách nhiệm và nghĩa vụ của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đồng thời phân công các đồng chí đảng viên chính thức trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt đồng Hoàng Thành Chung trong thời gian thử thách 12 tháng.

   

Dưới cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại cùng sự chứng kiến của các đại biểu và Chi bộ, Đảng viên mới đã tuyên thệ lời thề của người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là những giây phút trang nghiêm, thiêng liêng có ý nghĩa trọng đại, là niềm vinh dự, tự hào đối với mỗi Đảng viên mới và cả Chi bộ.

     

     Sự kiện kết nạp Đảng viên của Chi bộ trường trung cấp Thể dục thể thao Huế đã góp phần làm cho lực lượng của Chi bộ thêm mạnh cả về số lượng và chất lượng. Giai điệu Quốc ca và Quốc tế ca vang lên, ngân dài như chính phẩm chất của người Cộng sản trung kiên, một lòng phấn đấu cho sự nghiệp vinh quang của Đảng. 

                                                      Kim Lan