Thông báo

Lịch nghỉ hè từ ngày 21/07/2015 đến hết ngày 01/09/2015

Phòng ĐT & NCKH Trường Trung cấp Thể dục Thể thao Huế thông báo lịch nghỉ hè của học sinh năm 2015:
 
 - Sáng Thứ 3 (21/07/2015) đúng 08h00  tất cả học sinh của hệ Trung cấp có mặt ở trường để làm tổng vệ sinh. Giáo viên chủ nhiệm các lớp có trách nhiệm tập trung , phân công nhiệm vụ và dặn dò các em trước khi nghỉ hè.
 
 - Lịch nghỉ hè: Từ ngày 21/07/2015 đến hết ngày 01/09/2015  
 
 - Bắt đầu học kỳ I năm học 2015 – 2016:  Từ ngày 03/09/2015
    
  Trong thời gian nghỉ hè, đề nghị học sinh theo dõi các thông tin về thời khóa biểu và các thông báo khác trên website của trường để thực hiện.
                                                                        
                                                                   TP. ĐÀO TẠO & NCKH
                                                                                (Đã ký)
                                                                    Lê Phan Thanh Hiếu