Đoàn thanh niên

Ban Chấp Hành Đoàn Thanh Niên

 

01. Bí thư Chi đoàn:

Lê Phan Thanh Hiếu - Trưởng phòng Đào tạo và Nghiên cứu Khoa học.

02. Phó Bí thư Chi đoàn:

Nguyễn Tấn Huy - Huấn luyện viên bộ môn Đá cầu

03. Ủy Viên:

Lê Phú Vĩnh Long - Huấn luyện viên bộ môn Đá cầu.

Nguyễn Hữu Toàn - Huấn luyện viên bộ môn Karate-do.

Chu Minh Tuấn - Huấn luyện viên bộ môn Judo.

Võ Minh Ngọc - Chuyên viên phòng Đào tạo và Nghiên cứu Khoa học.

Đoàn Thị Kim Oanh - Huấn luyện viên bộ môn Vật.