Đào tạo

LỊCH NGHỈ TẾT ÂM LỊCH 2020 HỆ TRUNG CẤP

 LỊCH NGHỈ TẾT ÂM LỊCH 2020 HỆ TRUNG CẤP

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2019-2020

 THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2019-2020

Thành lập Trung tâm Văn hóa và Thể thao thành phố Huế

Ngày 18/10/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2326 /QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Văn hóa và Thể thao thành phố Huế trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hóa thành phố Huế và Trung tâm Thể dục thể thao thành phố Huế.

Học kỳ I và Học kỳ II, Năm học 2018 - 2019

 Học kỳ 1 và học kỳ 2 năm học 2018 - 2019

Thông báo kế hoạch Khai giảng năm học 2018 và trao bằng tốt nghiệp Khóa IV.

 Thông báo kế hoạch Khai giảng năm học 2018 và trao bằng tốt nghiệp Khóa IV.

Học Kỳ I Và Học Kỳ II Năm Học 2017 - 2018

 Thời Khóa Biểu Toàn Khóa - Học Kỳ I Và Học Kỳ II Năm Học 2017 - 2018

KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP KHÓA 4, NIÊN 2014 - 2017

 KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP LỚP 4B