Đào tạo

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2022 -2023

 THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2022 -2023

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2021-2022

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2021-2022

LỊCH NGHỈ TẾT CỔ TRUYỀN 2021

LỊCH NGHỈ TẾT CỔ TRUYỀN 2021

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2020 -2021

 THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2020 -2021

Lịch nghỉ hè 2020 Hệ Trung cấp

 LỊCH NGHỈ HÈ HỆ TRUNG CẤP 2020

LỊCH NGHỈ TẾT ÂM LỊCH 2020 HỆ TRUNG CẤP

 LỊCH NGHỈ TẾT ÂM LỊCH 2020 HỆ TRUNG CẤP

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2019-2020

 THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2019-2020

Thành lập Trung tâm Văn hóa và Thể thao thành phố Huế

Ngày 18/10/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2326 /QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Văn hóa và Thể thao thành phố Huế trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hóa thành phố Huế và Trung tâm Thể dục thể thao thành phố Huế.