Đào tạo

Thông báo kế hoạch Khai giảng năm học 2018 và trao bằng tốt nghiệp Khóa IV.

 Thông báo kế hoạch Khai giảng năm học 2018 và trao bằng tốt nghiệp Khóa IV.

Học Kỳ I Và Học Kỳ II Năm Học 2017 - 2018

 Thời Khóa Biểu Toàn Khóa - Học Kỳ I Và Học Kỳ II Năm Học 2017 - 2018

KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP KHÓA 4, NIÊN 2014 - 2017

 KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP LỚP 4B

Thông báo Lịch nghỉ hè năm học 2016 - 2017 và kế hoạch tập trung năm học 2017 - 2018.

 Thông báo lịch nghỉ hè và vệ sinh các phòng học cho học sinh hệ TCCN.

LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP LỚP 4B, NIÊN KHÓA 2014 - 2017

 LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP LỚP 4B, NIÊN KHÓA 2014 - 2017

Thông tư Ban hành chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên TCCN

 Thông tư Ban hành chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên TCCN

Lễ khai giảng và trao bằng Tốt nghiệp TCCN năm 2016

 

Trường TC Thể dục Thể thao Huế vừa tổ chức Lễ khai giảng và trao Bằng tốt nghiệp TCCN chiều ngày 20/09/2016.

Thông báo tuyển sinh hệ Trung cấp Chuyên nghiệp năm học 2016 - 2017

Thông báo tuyển sinh hệ Trung cấp Chuyên nghiệp chính quy năm 2016 chuyên ngành đào tạo Thể dục thể thao. Đối tượng: Học sinh đã tốt nghiệp THCS (thời gian đào tạo 36 tháng), THPT hoặc tương đương

Lịch kiểm tra

 Kiểm tra, giám sát công tác chấp hành giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh