Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh hệ Trung cấp Chuyên nghiệp năm học 2016 - 2017

Thông báo tuyển sinh hệ Trung cấp Chuyên nghiệp chính quy năm 2016 chuyên ngành đào tạo Thể dục thể thao. Đối tượng: Học sinh đã tốt nghiệp THCS (thời gian đào tạo 36 tháng), THPT hoặc tương đương

Thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016 (cập nhật ngày 06/4/2016)

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố các thông tin liên quan đến tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016

Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

Quy chế này áp dụng đối với các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng (sau đây gọi chung là các trường), các sở giáo dục và đào tạo (GDĐT) và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện tuyển sinh đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) hệ chính quy.

Thông báo tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp năm học 2015 - 2016.

TRƯỜNG TRUNG CẤP THỂ DỤC THỂ THAO HUẾ THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP NĂM 2015