Tốt nghiệp

KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP KHÓA 4, NIÊN 2014 - 2017

 KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP LỚP 4B

LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP LỚP 4B, NIÊN KHÓA 2014 - 2017

 LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP LỚP 4B, NIÊN KHÓA 2014 - 2017

Lễ khai giảng và trao bằng Tốt nghiệp TCCN năm 2016

 

Trường TC Thể dục Thể thao Huế vừa tổ chức Lễ khai giảng và trao Bằng tốt nghiệp TCCN chiều ngày 20/09/2016.

14 học sinh tốt nghiệp khóa đầu tiên tại trường Trung cấp TDTT Huế

(NetCodo) Trường Trung cấp TDTT Huế vừa tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) hệ chính quy cho 14 học sinh khóa đầu tiên của trường (niên khóa 2011-2013) vào sáng ngày 19/9/2013.

Trường TC TDTT Huế trao bằng tốt nghiệp cho khóa đầu tiên (2011-2013)

(TTH.VN) - Sáng 19/9, trường Trung cấp TDTT Huế tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy cho 14 học sinh khóa đầu tiên của trường.