Thông báo

LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2019

 LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2019

Thay đổi giờ làm việc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 31/8/2018, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 234/TB-UBND về việc thông báo thay đổi giờ làm việc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thông báo về văn bằng tốt nghiệp TCCN

 Hướng dẫn về văn bằng tốt nghiệp TCCN của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.

Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tư số 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và bản sao văn bản; được áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức).

Lịch nghỉ hè từ ngày 21/07/2015 đến hết ngày 01/09/2015

- Sáng Thứ 3 (21/07/2015) đúng 08h00  tất cả học sinh của hệ Trung cấp có mặt ở trường để làm tổng vệ sinh. Giáo viên chủ nhiệm các lớp có trách nhiệm tập trung , phân công nhiệm vụ và dặn dò các em trước khi nghỉ hè.

- Lịch nghỉ hè: Từ ngày 21/07/2015 đến hết ngày 01/09/2015