Thông báo

LỊCH NGHỈ TẾT CỔ TRUYỀN 2021

LỊCH NGHỈ TẾT CỔ TRUYỀN 2021

Lịch nghỉ hè 2020 Hệ Trung cấp

 LỊCH NGHỈ HÈ HỆ TRUNG CẤP 2020

LỊCH NGHỈ TẾT ÂM LỊCH 2020 HỆ TRUNG CẤP

 LỊCH NGHỈ TẾT ÂM LỊCH 2020 HỆ TRUNG CẤP

Thành lập Trung tâm Văn hóa và Thể thao thành phố Huế

Ngày 18/10/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2326 /QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Văn hóa và Thể thao thành phố Huế trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hóa thành phố Huế và Trung tâm Thể dục thể thao thành phố Huế.

Thông báo kế hoạch Khai giảng năm học 2018 và trao bằng tốt nghiệp Khóa IV.

 Thông báo kế hoạch Khai giảng năm học 2018 và trao bằng tốt nghiệp Khóa IV.

Thông báo Lịch nghỉ hè năm học 2016 - 2017 và kế hoạch tập trung năm học 2017 - 2018.

 Thông báo lịch nghỉ hè và vệ sinh các phòng học cho học sinh hệ TCCN.

Thông tư Ban hành chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên TCCN

 Thông tư Ban hành chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên TCCN